https://cb01ita.com/

Cần mua đất

Cần mua lô G20 – Chánh Phú Hòa giá cao thanh toán liền

Cần mua lô G20 – Chánh Phú Hòa giá cao thanh toán liền. Cần mua đất ở khu G thuộc xã Chánh Phú Hòa để đầu tư dài hạn. Cần mua đất Khu G thuộc dự án khu đô thị và công nghiệp Mỹ Phước 3 do chủ đầu tư …